Приходите от продажби на „Монбат“ за полугодието се свиха с близо 10%

Само за изминалия месец приходите от продажби на консолидирана база намаляват с 16,6%